หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    การประกวด mind map @home : ระดับอายุ 7-12 ปี - หนังสือ

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงวริศา ใจดี (ไอซี) รร.
รร.บ้านเรียนนนทบุรีเขต 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เด็กหญิงธารารักษ์ สิริเสถียรวัฒนา (ธา)
รร.อัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เด็กชายพีรวัส โกสุม (ดรีม)
รร.สาธิตเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย
เด็กหญิงสิริพร บุตรฉา (ป๊อป)
รร.วัดสระแก้ว

รางวัลชมเชย
เด็กชายสิรภพ สรรค์ศิลา (พุฒิ )
รร.สาธิตประสานมิตร
    การประกวด mind map@home : ระดับอายุ 13-18 ปี - ส่งเสริมการอ่าน

รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายสิริกร ตันศิริ (มาร์ค)
รร.อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สังขวิสุทธิ์ (มิ้ม)
รร.อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นางสาวทีไร มาเยอะ
รร.วัดสระแก้ว

รางวัลชมเชย
เด็กชายนนทวัฒน์ แก้วเกษ (เบลล์) รร.
รร.อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

รางวัลชมเชย
เด็กชายพงศภัค จันทร์ทร (นิค)
รร.อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี
    การประกวด mind map@home : ระดับอายุ 19 ปีขึ้นไป - กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก

รางวัลชนะเลิศ
นายวีระ รุ่งโพธิ์ (เอก)
ร้านแม่ทองดี(สุโขทัย)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายพีรพจน์ จันทร์อ่อน (ต้อม)
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
น.ส.สุนัฏฐา วงษ์ไชยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รางวัลชมเชย
น.ส.อาภา ชังชั่ว (เนย)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รางวัลชมเชย
น.ส.ปริตตา จรูญวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี